Text_1 Text_1 Text_2 Text_3 Text_3

Vai trò của Local Media

Chúng tôi xác định và tập trung thực hiện các vai trò cốt lõi của mình:
  • Truyền thông mới và đa dạng hơn
  • Truyền thông mới và đa dạng hơn
  • Tiếp thị đến thị trường Việt Nam
  • Truyền thông hướng đến thương hiệu toàn cầu

Đội ngũ nhân lực

Để hành động trong một môi trường đầy thách thức, Local Media hiểu rằng, việc kết nối đa dạng kiến thức chuyên môn, những con người có những trải nghiệm tại địa phương và phối hợp hết sức sáng tạo giữa các thành viên mới có thể tạo nên những ứng dụng và giải pháp truyền thông giá trị vào thị trường.